Bloc Expert - Program administrare asociatii proprietari
0721 615 970
info@blocexpert.ro
  • genereaza tabelul de cheltuieli cu oricate servicii si criterii de repartizare este necesar; capul de tabel este configurabil 100%;
  • distribuie facturile in functie de diversi parametrii: numar persoane, suprafata totala, suprafata utila, numar elementi, cota parte indiviza, etc;
  • permite importul/exportul datelor in/din excel;
  • permite listarea tuturor rapoartelor;
  • administreaza/ contorizeaza fonduri;
  • surprinde diferentele de contorizare indifernt de natura cheltuielii;
  • aplica subventii pentru orice tip de cheltuiala;
  • repartizeaza facturile de penalitati emise de furnizori;
  • calculeaza si repartizeaza cheltuilile cu salariile;
  • genereaza toate rapoartele: registru de casa, situatia soldurilor Activ/ Pasiv, balanta de incasari si plati, situatia restantierilor, fisa apartamentului, fise de calcul, etc;